Winkelelemente 90°/135°

Home » Winkelelemente 90°/135°
60-Image-300x300-0
Bezeichnung

Winkelelemente 90° – 135°

60-Image-1-300x300-0
Abmessung

Icon-Size-01-30x30px    N/A     Icon-Channel-01-30x30px   N/A     Icon-Metric-01-30x30px   N/A
Gewicht: N/A
Fläche: N/A
Flächenträgheitsmoment um x-Achse lx :  N/A
Flächenträgheitsmoment um y-Achse ly :  N/A
Widerstandsmoment um x-Achse Wx : N/A
Widerstandsmoment um y-Achse Wy : N/A